Konkursy

W ramch Triennale Rysunku TTT odbywają się dwa konkursy zakończone wystawami pokonkursowymi:
Open Call i Ostatki, najlepsze dyplomy rysunkowe

OPEN CALL / Think Tank lab Triennale, International Festival of Contemporary Drawing jest otwartym konkursem skierowanym do artystów zamieszkałych w kraju lub poza jego granicami. Hasło konkursu to: RYSUNEK JAKO OBIEKT ZAWIERAJĄCY WIEDZĘ. Jego celem jest prezentacja różnych form działań rysunkowych i około rysunkowych. Jest to konkurs na realizację do przestrzeni Galerii Arttrakt i Mieszkanie Gepperta we Wrocławiu. Chcemy zaprezentować wartościowe i nowatorskie działania w obszarze rysunku, które pozwolą opisać obecny stan poszukiwań twórczych w tym zakresie. Ideą sekcji Open Call jest wspieranie i promocja artystów dla których rysunek jest jednym z najważniejszych środków wypowiedzi, szczególnie twórców młodego pokolenia, jednak zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie wszystkich twórców działających w obszarze sztuk wizualnych zainteresowanych konkursem.

Oczekujemy propozycji różnorodnych pod względem formalnym , propozycji odnoszących się do pojęć zasygnalizowanych w haśle przewodnim. Triennale Rysunku w tym roku koncentruje się na kilku zagadnieniach, wśród których istotne miejsce zajmuje pojęcie przestrzeni, rysunku jako wykresu przestrzeni. Zdecydowana większość prac, które obejrzy publiczność festiwalu, zwłaszcza w salach Muzeum Architektury i Zakładu Narodowego im. Ossolińskich to realizacje powstałe specjalnie na Triennale, projekty uwzględniające wszystkie parametry miejsca w którym zaistnieją.

Zgłoszenia dotyczące konkursu mogą dotyczyć zarówno prac powstałych na papierze przy użyciu klasycznych rysunkowych narzędzi, jak i propozycji przygotowanych specjalnie do wnętrz wystawienniczych galerii Arttrakt, galerii Tęnto i Mieszkanie Gepperta, realizowanych w innych technikach, reprezentujących szeroko rozumiane "myślenie rysunkowe".

Najważniejsze informacje:

 • Na konkurs przyjmowane są prace wykonane w latach 2013-2015 w dowolnej technice i konwencji, nawiązujące do tematyki konkursu, niedające się powielić jako oryginały, uprzednio nienagradzane na innych konkursach i będące własnością autora.

 • Artysta może zgłosić do pięciu prac/projektów w formie pliku graficznego lub wideo.

 • Termin nadsyłania zgłoszeń: 06.12. 2015 - do godz. 24.00

 • Organizatorzy powołują jury konkursu, które będzie kwalifikować prace w dwóch etapach na wystawę pokonkursową, a także przyzna nagrody i wyróżnienia.

 • Prace na wystawę pokonkursową należy dostarczyć do 05.01.2016 do godz. 15:00

 • Otwarcie wystawy i ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 08.01.2016

Zachęcamy do zgłaszania prac na open call Think Tank lab Triennale 2015-16 . Wybrane projekty zostaną zaprezentowane podczas planowanych pokazów w przestrzeniach ekspozycyjnych Galerii Arttrakt, Galerii Tęnto oraz Galerii Mieszkanie Gepperta.

Kurator: Kama Wróbel

kontakt: opencall@ttt.wroclaw.pl

FB
Plakat (PDF)

Materiały do pobrania:
Regulamin (PDF)
Karta zgłoszenia (DOCX)
.

.

OSTATKI – DYPLOMY RYSUNKOWE 2015

Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych, najwartościowszych artystycznie dyplomów rysunkowych, które zostały obronione w przeciągu ostatnich trzech lat przez absolwentów wyższych uczelni artystycznych i absolwentów jednostek uniwersyteckich w Polsce. Zgłoszone mogą być prace i projekty wykonane najprostszymi narzędziami rysunkowymi jak i w innych mediach. Zależy nam na ukazaniu całego bogactwa rysunkowych poszukiwań w tej dziedzinie sztuki. W konkursie mogą wziąć udział absolwenci, którzy obronili dyplomy w przeciągu ostatnich trzech lat. Dopuszczamy do konkursu również aneksy rysunkowe.

Podstawowe informacje:

 • przesłanie formularza zgłoszeniowego i dokumentacji: do dnia 5 grudnia 2015 r. drogą mailową
 • ogłoszenie wyników obrad jury odbędzie się do 10 grudnia 2015 r.
 • prace na wystawę konkursową powinny być dostarczone do Organizatora do 21 grudnia 2015 r. Organizator nie zwraca kosztów transportu prac.
 • otwarcie wystawy i wręczenie nagród: 07 stycznia 2016 r. Wystawa konkursowa odbędzie się w Galerii MD_S we Wrocławiu
 • prace zakwalifikowane na wystawę będą zamieszczone wraz z reprodukcjami w głównym wydawnictwie Triennale – katalogu Triennale, który zostanie wydany w 2016 r.. Każdy uczestnik wystawy otrzyma jeden bezpłatny egzemplarz autorski, po wydaniu publikacji.

Dokumenty do pobrania:
Regulamin:
OSTATKI Regulamin
Karta zgłoszeniowa:
OSTATKI karta zgłoszeniowa