program

PROGRAM - TTT Wrocław 2015-16

g99

.
Program festiwalu obejmuje dwanaście wystaw, liczne warsztaty, spotkania i prezentacje.
Szczegółowy program: PROGRAM (PDF)
.
- KALENDARZ WYDARZEŃ
- WYSTAWY
- KONKURSY
- WARSZTATY i SPOTKANIA