DRAWINGS IN A HURRY / RYSOPIS W BIEGU

dodane przez: przemek

15 marca 2017 miał miejsce wernisaż wystawy RYSOPIS W BIEGU / ZĪMĒJUMI STEIGĀ mającej miejsce w Sali Wystawowej Akademii Sztuk Pięknych w Rydze na Łotwie. Organizatorem wystawy była Katedra Rysunku Wydziału Malarstwa i Rzeźby ASP im. E. Gepperta we Wrocławiu i zespół organizacyjny Trinnale Rysunku we Wrocławiu. Kuratorzy wystawy zaprezentowali prace zrealizowane w mediach rysunkowych, ukazujące jak zaproszeni artyści rozumieją upływ czasu, zjawisko ciągłości wobec konstytuującej współczesność nietrwałości i niestabilności.
Tekst towarzyszący wystawie (fragm.)

(…) Wystawa RYSOPIS W BIEGU w swoim założeniu opisuje stan pośpiechu w którym się znajduje większość z nas i nasze odczucia, refleksje związane z postrzeganiem siebie wobec intensywności i szybkości zachodzących zmian. (...) Rysopis ze swojej natury, tworzony jest w oparciu o wyobrażenia i niedoskonałość pamięci, potrzebę identyfikacji, uchwycenia charakterystycznych punktów. Czy wizerunek naszkicowany będzie szybko i chaotycznie, czy będzie portretem rozbitym, czy będzie świadectwem wewnętrznej konsolidacji i mocy? Interesują nas prace portretujące nie tylko ludzkie wizerunki, lecz także ukazujące zanikanie "istotnego" w epoce nadmiaru, zanikanie całości, prace ukazujące z defragmentowaną rzeczywistość. Interesuje nas jak zaproszeni artyści ukażą swoje rozumienie upływu czasu, fenomen trwania pośród nietrwałości. Jak opiszą chwilę wstrzymania się w pędzie. Być może, dzięki tym wypowiedziom, wciąż rozpędzeni i uwarunkowani zobaczymy siebie, być może nie, będąc zbyt zajęci.

W wystawie udział wzięli dydaktycy i studenci Wydziału Malarstwa i Rzeźby z kierunku Malarstwo i Mediacja sztuki oraz z Wydziału Grafiki i Sztuki Mediów.

.
RYSOPIS W BIEGU / ZĪMĒJUMI STEIGĀ / DRAWINGS IN A HURRY
rysunek / nowe media rysunkowe
15.03. - 08.04.2017
wernisaż: 15.03.2017, 18:00
Kuratorzy: prof. nadzw. Przemek Pintal, prof. nadzw. Bogna Kozera-Radomska
Aranżacja wystawy, współ-kuratorzy i asystenci projektu: dr Agnieszka Jarząb, Daniela Tagowska, Maciej Bączyk, Piotr Kmita
Sale wystawowe Akademii Sztuk Pięknych Łotwy w Rydze
Latvijas Mākslas akadēmija, Izstāžu zāle 

DRAWINGS IN A HURRY / RYSOPIS W BIEGU
DRAWINGS IN A HURRY / RYSOPIS W BIEGU
DRAWINGS IN A HURRY / RYSOPIS W BIEGU
DRAWINGS IN A HURRY / RYSOPIS W BIEGU
DRAWINGS IN A HURRY / RYSOPIS W BIEGU
DRAWINGS IN A HURRY / RYSOPIS W BIEGU
DRAWINGS IN A HURRY / RYSOPIS W BIEGU
DRAWINGS IN A HURRY / RYSOPIS W BIEGU
DRAWINGS IN A HURRY / RYSOPIS W BIEGU
DRAWINGS IN A HURRY / RYSOPIS W BIEGU
DRAWINGS IN A HURRY / RYSOPIS W BIEGU
DRAWINGS IN A HURRY / RYSOPIS W BIEGU
DRAWINGS IN A HURRY / RYSOPIS W BIEGU
DRAWINGS IN A HURRY / RYSOPIS W BIEGU
DRAWINGS IN A HURRY / RYSOPIS W BIEGU
DRAWINGS IN A HURRY / RYSOPIS W BIEGU
DRAWINGS IN A HURRY / RYSOPIS W BIEGU
DRAWINGS IN A HURRY / RYSOPIS W BIEGU
DRAWINGS IN A HURRY / RYSOPIS W BIEGU
DRAWINGS IN A HURRY / RYSOPIS W BIEGU
DRAWINGS IN A HURRY / RYSOPIS W BIEGU