OPEN CALL

Ogłaszamy konkurs otwarty na realizacje rysunkowe i około-rysunkowe w ramach TRIENNALE RYSUNKU WROCŁAW 2019. Termin nadsyłania zgłoszeń: 09.05.2019. Celem konkursu jest zaprezentowanie nowatorskich działań w obszarze rysunku, które pozwolą opisać obecny stan poszukiwań twórczych w tym zakresie. Hasło konkursu to: WELTSCHMERZ.

Regulamin OPEN CALL i pozostałe informacje zostaną opublikowane na stronie Triennale Rysunku Wrocław od dnia 10.02.2019

Żyjemy w świecie, o którym nauczyliśmy się myśleć, że jest światem nieskończonych możliwości. Ten wymodelowany w klimacie względnego pokoju i dobrobytu, w okresie błyskawicznego rozwoju technologii obraz ponowoczesności trąci od dawna fałszem i rozsypuje się w oczach. Współczesny człowiek już wie, jak bardzo skomplikowany i brutalny w swoich prawach świat współtworzy, żyjąc w bardziej lub mniej uprzywilejowanych jego strefach. Coraz częściej nie ufa wybranemu przez innych rządowi, nie wierzy żadnym ideologiom ani związkom wyznaniowym. Pozostając praworządnym obywatelem, przewidywalnym pracownikiem i co najważniejsze - wzorowym konsumentem, cierpi wstydliwie, cierpi dyskretnie.

Zalew potokiem obrazów, scrollowanie kolejnych setek stron, uzależnienie od wizualnego obżarstwa, to jedne z przyczyn nasycenia się i zmęczenia światem. Oślepienie, ogłuszenie, znudzenie nadmiarem przekłada się na niechęć do uczestnictwa, potrzebę nieobecności, niezaangażowania. Jeśli jednak zajmować się czymś innym niż własnym poziomem komfortu, co innego pozostaje, jaki rodzaj reakcji wobec poczucia bezsilności i narastającej niezgody na istniejący status quo? Jakie powinny zaistnieć nowe formy otwarcia się, prób zmiany, zmierzenia się z rzeczywistością? Co zrobić z nieusuwalnym bólem i bezradnością? Co może z tym zrobić współczesne dziecko w ciele dorosłego człowieka?

Hasło tegorocznej edycji Open Call Triennale Rysunku to pytania nie tylko o kondycję współczesnego świata. Pojęcie Weltschmerz opisuje ból istnienia, my jednak rozumiemy weltschmerz jako pewnego rodzaju zbiornik pojęciowy, punkt wyjścia do rozważań na temat ogólnie rozumianego kryzysu obecnego także w obszarze praktyk artystycznych, istnienia lub braku ich głębszego, ideowego znaczenia we współczesnym świecie. Hasło konkursu zachęca do eksplorowania wątków dotyczących relacji artysty ze sobą samym wobec presji otaczającego świata i jego związków i relacji ze społeczeństwem, a poprzez to także opisania znaczenia indywidualności w świecie, w którym każdy jest indywidualnością.

Powyższe kwestie, przywołane nie po raz pierwszy przecież, interesują organizatorów konkursu równie mocno jak to, jaką formę i strategię wypowiedzi poprzez rysunek wybiorą artyści uczestniczący w open call wrocławskiego Triennale. Do konkursu zapraszamy wszystkich twórców, bez względu na wiek i wykształcenie, dla których ważnym środkiem wypowiedzi jest rysunek. Chcemy zaprezentować wartościowe i nowatorskie działania w jego obszarze, które pozwolą opisać obecny stan poszukiwań twórczych w tym zakresie. Oczekujemy propozycji różnorodnych pod względem formalnym, propozycji odnoszących się do pojęć zasygnalizowanych w haśle przewodnim lub podejmujących temat w innym ujęciu bądź wchodzących z nim w polemikę. Zgłoszenia dotyczące konkursu mogą dotyczyć zarówno prac powstałych na papierze przy użyciu klasycznych rysunkowych narzędzi, jak i propozycji realizowanych w innych technikach, reprezentujących szeroko rozumiane "myślenie rysunkowe“. Organizatorzy sa otwarci na propozycje w formie obiektów, instalacji, animacji, form interaktywnych i efemerycznych, video i performance.

Najważniejsze informacje:

  • Na Konkurs przyjmowane są dzieła i propozycje działań wykonane w latach 2016-2019 w dowolnej technice i konwencji, reprezentujące szeroko rozumiane myślenie rysunkowe, nawiązujące do tematyki konkursu, uprzednio nienagradzane na innych konkursach i będące własnością autora.

  • Artysta może zgłosić od jednej do pięciu samodzielnych prac (w tym: projektów działań lub cykli prac tworzących zamknięty, spójny projekt).

  • Termin nadsyłania zgłoszeń: 09.05.2019 do godz. 24.00

  • Organizatorzy powołują zespół konkursowy oraz jury konkursu, które będzie kwalifikować prace w dwóch etapach na wystawę pokonkursową, a także przyzna nagrody i wyróżnienia.

  • Otwarcie wystawy i ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 14.06.2019 o godz. 19.00 w Galerii BWA

Zespół Triennale

OPEN CALL