GALERIA ARSENAL NOTEBOOK

GALERIA ARSENAL NOTEBOOK
wystawa w ramach programu głównego Think Tank lab Triennale

11.12.2015 – 24.01.2016
wernisaż: piątek, 11 grudnia 2015, godz. 17:00

Galeria CSU NEON
ul. Traugutta 21
Wrocław

W przestrzeniach ekspozycyjnych CSU NEON, galerii wrocławskiej Akademii Sztuk zostanie zaprezentowana wystawa pt. Galeria Arsenał Notebook w ramach Think Tank lab Triennale. Międzynarodowy Festiwal Rysunku Współczesnego.

Kolekcja Galerii Arsenał i kolekcja Podlaskiego Towarzystwa Zachety Sztuk Pięknych to przykład konsekwentnego budowania niezwykle różnorodnego zbioru, stanowiącego rodzaj notatnika/szkicownika/zapisu tego co najbardziej aktualne w polskiej sztuce. Galeria Arsenał o pięćdziesięcioletnim już stażu, podlegała na przestrzeni lat wielu przemianom instytucjonalnym, formalnym a także ideowym, wynikającym z wizji jej dotychczasowych dyrektorów. Zarówno aktualny kształt programowy, jak i w znacznej części zgromadzone zbiory sztuki współczesnej są efektem metodycznej i wytrwałej pracy aktualnej dyrektorki galerii Moniki Szewczyk i jej zespołu. Budując przez lata swoją pozycję na mapie ośrodków skoncentrowanych na sztuce współczesnej, Galeria Arsenał stała się jednym z najważniejszych, ponadregionalnych miejsc prezentujących stan aktualnej sztuki polskiej, a także środkowo- i wschodnio – europejskiej.

„Galeria Arsenal Notebook” to tytuł wystawy zapożyczony z pracy Dana Perjovschi, która znajduje się w zbiorach tytułowej białostockiej galerii. Ekspozycja złożona z siedmiu rozbudowanych prac będzie próbą określenia problematyki związanej ze współczesnym rysunkiem, ze szczególnym uwzględnieniem jego warstwy materiałowo – narzędziowej, wychodzącej poza sferę tradycyjnie rozumianego rysunku. Prezentowany na wrocławskim pokazie zestaw prac jest indywidualnym wyborem, który w sposób bezpośredni lub nieco bardziej odległy wiąże się z kwestiami szeroko pojętego rysunku, stanowiąc zarazem zbiór intrygujących wypowiedzi artystycznych. Pokaz zbudowany jest na narracji zaczynającej się od rzeczywistych szkiców, przez filmy wideo i instalacje, aż na obiektach generujących dźwięk kończąc.

Prace zebrane w szkicowniku Dana Perjovschi to 88 rysunków wykonanych czarnym markerem na papierze, które rumuński artysta przygotował specjalnie dla Galerii Arsenał w roku 2014, podczas kilkudniowego pobytu w Białymstoku w trakcie wystawy indywidualnej. Nawiązująca formą do notebooka praca Jadwigi Sawickiej „Zadanie artysty” pochodząca z 2012 roku, należąca do kolekcji Podlaskiego Towarzystwa Zachety Sztuk Pięknych, jest rodzajem wizualnego wirusa przy użyciu kolażu wprowadzonego w tekst i strukturę książki. Obydwie prezentowane na wystawie prace Huberta Czerepoka bazują na prostym, linearnym rysunku, który choć w szkicowej formie dość dokładnie określa przedstawiane sytuacje wypreparowane z dostępnych przekazów medialnych i osadzone w nowej rzeczywistości. Kreowanie nowej rzeczywistości czy też poszukiwanie i adaptacja na potrzeby filmu animowanego uproszczonej do granic stylistyki prezentuje w swojej realizacji również Wojciech Bąkowski, (praca wchodzaca w skład kolekcji PTZSP). Budując obraz miłości z 350 rysunków wykonanych długopisem, wprowadza widza w świat „penerskiej” estetyki, pełnej odniesień do codzienności o zdecydowanie poetyckim zabarwieniu. Pokaz arsenałowego notebooka wypełniamy również rysunkiem generowanym przez 194 mikrofony i 20 adapterów, czyli pracą Konrada Smoleńskiego „The End of Radio”, (kolekcja PTZSP), która prócz warstwy wizualnej bazuje również na dźwięku, jego sprzężeniach i wibracjach. W ten nieograniczony szum wprowadzamy element ruchu dzięki „Niszczarce” Janka Simona z roku 2006. Praca składająca się z komputera, drukarki, niszczarki oraz wiatraka, urządzeń współpracujących ze sobą na rzecz cichej acz systematycznej destrukcji, wieńczy pokaz prac z kolekcji Galerii Arsenał. Staje się także przyczynkiem do postawienia pytania o sens archiwizacji, dokumentacji i gromadzenia, a może nawet kolekcjonowania...

Budując „neonową” ekspozycję pragniemy również zaprosić do udziału tych wszystkich, dla których rysunek/znakowanie płaszczyzny stanowi ważne narzędzie ekspresji. Będziemy budować i niszczyć, słuchać i dotykać, obserwować i gromadzić by zrozumieć rysunkowy, szkicowy zapis w jego odmiennych, rozszerzających się nieustannie formach.

artyści: Wojciech Bąkowski / Hubert Czerepok / Dan Perjovschi / Jadwiga 
Sawicka / Janek Simon / Konrad Smoleński

kuratorka: Elżbieta Jabłońska