partners

Organizer:
THE EUGENIUSZ GEPPERT ACADEMY OF ART AND DESIGN IN WROCŁAW
Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu

Partnership:
THE EUROPEAN CAPITAL OF CULTURE WROCŁAW 2016
Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016

THE NATIONAL MUSEUM in Wrocław
Muzeum Narodowe we Wrocławiu

THE MUSEUM OF ARCHITECTURE IN WROCŁAW
Muzeum Architektury we Wrocławiu

OSSOLINSKI NATIONAL INSTITUTE
Zakład Narodowy im. Ossolińskich

Project co-financed by:

euj-indeks-w

EU-JAPAN FEST JAPAN COMMITTEE

jf-indeks

JAPAN FOUNDATION
.

Partners TTT:

ARTTRAKT GALLERY
Galeria Arttrakt

BARBARA ECOC Information Center
Barbara Infopunkt ESK

BOSA GALLERY
Galeria BOSA

ENTROPY GALLERY
Galeria Entropia

MD_S GALLERY
Galeria MD_S

GEPPERT'S APARTMENT
Mieszkanie Gepperta

MWW WROCLAW CONTEMPORARY MUSEUM
MWW Muzeum Współczesne Wrocław

TETNO GALLERY
Galeria Tętno